0

Skriftlig eksamen i fremmedspråk?

 

Ble du trukket ut eller skal du gå opp til en skriftlig eksamen i tysk, spansk, fransk eller et annet fremmedspråk? Lurer du på hva du egentlig blir prøvd i, hvordan eksamen ser ut og hvordan du kan forberede deg? Her kommer svaret.

Hva blir jeg prøvd i?

Du blir prøvd i alle de ulike målene i læreplanen
Fremmedspråk nivå I
Fremmedspråk nivå II
Fremmedspråk nivå III

Hva skal vurderes?

Det er kompetansen du viser i hele oppgavesettet (samlet kompetanse), som skal vurderes. Du bør lese eksamensveiledning og eksamensrapport våren 2016. Der finner du en oversikt over vurderingskriterier og kan se hvordan eksamensoppgavene er forankret i læreplanen

Hvor lenge varer eksamen?

Eksamen i fremmedspråk varer i 5 timer.

 

Hva slags hjelpemidler kan jeg bruke?

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. For fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

 

Må jeg oppgi kilder?

Ja, du skal oppgi kilder på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på alle kilder som er brukt. Dersom du bruker utskrift eller sitat fra nettsider, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Dersom sensor mistenker at en besvarelse inneholder kopiert materiell uten kildehenvisning, kan besvarelsen sendes til plagiatkontroll.

 

Må jeg bruke språkets alfabet og tegn?

Ja, det må du. Et av kompetansemålene i læreplanen for fremmedspråk er at du skal kunne bruke språkets alfabet og tegn. Dette betyr at du må bruke diakritiske tegn i språket, også når du leverer besvarelsen digitalt. Med diakritiske tegn mener det grafiske symboler som f. eks. ä, ö, ß, ę, ł, ź. I mange språk kan et diakritisk tegn endre betydningen av et ord, eksempel schon – allerede, schön – pen (tysk). Derfor husk å endre på innstillinger på pc-en, slik at språkets alfabet vises korrekt.

 

Hvordan ser ut en slik eksamen og når får jeg se oppgavene?

Du få utdelt et oppgavesett på eksamensdagen. Antall oppgaver som blir gitt varierer. Fremmedspråk nivå I og II består av fire oppgaver, nivå III består av tre oppgaver.

Oppgavesettet

Nivå I – II

 1. myk start = oppvarming
 2. leseforståelse/tekstforståelse
 3. styrt skriving
 4. langsvarsoppgave/tekstskriving

 

Nivå III

 1. leseforståelse/tekstforståelse
 2. styrt skriving
 3. langsvarsoppgave/tekstskriving

 

Myk start

Du skal skrive en kort tekst (3- 5 setninger) om et gitt tema. Tenk litt på oppgaven som en oppvarming. Du skal svare på målspråket. Anbefalt tidsbruk 20-30 minutter.

Leseforståelse/tekstforståelse

Du blir bedt om å lese en ukjent tekst og ofte spurt om utsagn til teksten er sanne eller usanne. I denne oppgaven skal du vise at du forstår helhet, detaljer og nyanser i en tekst. Du skal svare på norsk. Anbefalt tidsbruk: 1 time.

Slik angriper du en ny og ukjent tekst

Tingene som kan hjelpe deg til å forstå innholdet i teksten.

 1. Fokuser på helheten – se første omgang på overskriften, bildene, strukturen
 2. Hva tror du teksten handler om?
 3. Hvilken type sjanger er det? (artikkel, essay, brev, etc.)
 4. Hvor ble teksten hentet fra? (avis, bok, nettside etc.)
 5. Finnes det underoverskrifter eller ingresser
Styrt skriving

I tredje oppgave blir du bedt om å skrive en lengre tekst f. eks. en e-post, søknad, beskrive kort hva som hender i en bildehistorie. Anbefalt tidsbruk: 1 time.

Langsvarsoppgave/tekstskriving

Den siste oppgaven er alltid en langsvarsoppgave. Her bør du vise at du kan produsere en sammenhengende tekst på målspråket. Du velger bare en av tre/fire deloppgaver. Anbefalt tidsbruk: 2,5 timer.

Slik løser du langsvarsoppgaven
 1. Les oppgaveteksten nøye!
  Det finnes ofte noen spørsmål i oppgaven. De kan hjelpe deg å organisere teksten din.
 2. Del teksten din i innledning, hoveddel og avslutning.
  a) Din innledning må være kort, konkret og tydelig. Husk! Ingen argumenter i innledning.
  b) Hoveddelen bør være den lengste delen av teksten. I denne delen skal du argumentere, uttrykke din mening og gi eksempler.
  c) I avslutningen oppsummeres det du har skrevet.
 3. Husk at det er viktig å svare relevant på oppgaven.

Nyttige ord og uttrykk når du skal skrive eller snakke om en sak eller et emne på tysk.

Lykke til!

CATCH UP

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *